Людям з порушення зору Звичайна версія
21.09.2021

У зв’язку із набранням чинності змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) коштів за вкладами (далі – Положення), Фонд проводить актуалізацію даних вкладників банків, ліквідація яких триває більше 5 років.

05.10.2020

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 28 вересня 2020 року №1764 відкликано повноваження ліквідатора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» (далі – ПАТ «КБ «НАДРА»), делеговані Білій Ірині Володимирівні рішенням виконавчої дирекції Фонду від 22 червня 2020 року № 1179 «Про деякі питання здійснення ліквідації ПАТ «КБ «НАДРА».

23.09.2020

З метою завершення процедури ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «НАДРА» (далі - ПАТ «КБ «НАДРА») та припинення банку як юридичної особи виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 21 вересня 2020 року №1710 «Про деякі питання ліквідації ПАТ «КБ «НАДРА».

16.09.2020

У ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙИЙ БАНК«НАДРА» (далі – ПАТ «КБ «НАДРА») змінено адресу для листування.

25.06.2020

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №1179 від 22 червня 2020 року «Про деякі питання здійснення ліквідації ПАТ «КБ «НАДРА».

Відповідно до зазначеного рішення строк управління майном (активами) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  «НАДРА» (далі – ПАТ «КБ «НАДРА») та задоволення вимог його кредиторів продовжено на час існування обставин, що унеможливлюють здійснення продажу майна (активів) банку та задоволення вимог кредиторів.

17.06.2020

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №1099 від 11 червня 2020 року погоджено здійснення уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» (далі -  ПАТ «КБ «НАДРА») перерахування грошових сум у депозит приватного нотаріуса Зими Наталії Федорівни (свідоцтво Міністерства юстиції України на право заняття нотаріальною діяльністю № 9169) для:

02.06.2020

З метою виконання всіх заходів, пов’язаних із ліквідацією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» (далі – ПАТ «КБ «НАДРА»), передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), та на підставі пункту 2 частини п’ятої статті 12, частини шостої статті 12, частини першої статті 35, частини третьої статті 48, частини чотирнадцятої та шістнадцятої статті 51, частини другої статті 521 та статті 53 Закону виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 28.05.2020 № 1026 про продовження повноважень ліквідатора ПАТ «КБ «НАДРА», визначених Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, у тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень щодо звернення до пов’язаної з банком особи з вимогою до суду, а також з вимогою до небанківської фінансової установи, якою від фізичних осіб залучені як позики або вклади кошти, що згідно з Законом прирівнюються до вкладів, та повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань ліквідації банків відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків Білій Ірині Володимирівні до 22 червня 2020 включно.