Людям з порушення зору Звичайна версія

Повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо пошуку потенційних інвесторів неплатоспроможного банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА"

11.03.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від 05 лютого 2015 року № 83 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) 05 лютого 2015 року прийнято рішення № 26 про запровадження з 06.02.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА" (код ЄДРПОУ 20025456, МФО 380764, місцезнаходження: вул. Артема, 15, м. Київ, 04053, Україна) (далі - ПАТ "КБ "НАДРА").

У зв’язку з цим, Фонд гарантування повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд гарантування пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 23.12.1993.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія № 21 від 21.11.2011.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 21 від 21.11.2011; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 21.11.2011 № 21 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА";

3) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АД № 075741, дата видачі: 30.07.2012; з 30.07.2012 року термін дії необмежений

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг, серія АД № 075742, дата видачі: 30.07.2012; з 30.07.2012 року термін дії необмежений

Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, серія АЕ № 286570, дата видачі ліцензії: 08.10.2013 строк дії ліцензії: з 12.10.2013 необмежений

Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів, серія АЕ № 286571, дата видачі ліцензії: 08.10.2013 строк дії ліцензії: з 12.10.2013 необмежений

Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ, № 286569, дата видачі ліцензії: 08.10.2013; строк дії ліцензії: з 12.10.13 необмежений

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність", серія АД № 075740, дата видачі: 30.07.2012; з 30.07.2012 року термін дії необмежений.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 06.02.2015р. наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку, грн..

Активи
 
Готівкові кошти

34 055 386.02

Кошти у Національному банку

3 387 397.25

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ

0.00

Кошти в інших банках

842 214 267.27

Резерви під заборгованість інших банків 

-219 581 553.41

В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках

53 109 479.33

Цінні папери в торговому портфелі банку

0.00

Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч.

905 003.00

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу; 

0.00

Кредити та заборгованість клієнтів

25 532 698 729.40

Резерви під заборгованість за кредитами,що надані клієнтам

-11 937 543 852.40

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0.00

Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ

0.00

Основні засоби та нематеріальні активи

1 753 583 839.63

Нараховані доходи до отримання, у тому числі

7 000 428 200.13

Нараховані доходи по МБК

30 453 888.90

Нараховані доходи по кредитам

6 969 974 311.23

Нараховані доходи за цінними паперами

0.00

Кошти, надані філіям в т.ч.коррахунок

0.00

Інші активи

843 441 459.25

Усього активів

23 853 588 876.14

Зобов’язання
 
Кошти НБУ в т.ч. нараховані витрати

12 666 248 580.94

Кошти банків в т.ч. коррахунок

1 095 333 381.03

В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків

284 074.54

Кошти клієнтів

5 811 825 524.53

депозити фізичних осіб

4 153 270 958.83

поточні рахунки фізичних осіб

1 178 021 831.91

депозити юридичних осіб

48 213 243.95

поточні рахунки юридичних осіб

432 319 489.84

Кредити від міжнародних та інших фінансових організацій в т.ч. нараховані витрати

2 940 593 996.43

Субординований борг банку в т.ч. нараховані витрати

2 372 192 870.49

Інші депозити

-

Боргові цінні папери, емітовані банком

447 000.02

Нараховані витрати до сплати, у тому числі

114 113 033.19

Нараховані витрати по МБК

36 095 187.27

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку

78 017 845.92

Нараховані витрати за цінними паперами 

0.00

Кошти, отримані від філій

0.00

Інші зобов’язання

971 904 892.46

Усього зобов’язань

25 972 659 279.09

Власний капітал
 
Статутний капітал

3 890 362 660.00

Емісійні різниці

638 909 578.29

Резерви

319 702.09

Нерозподілений прибуток

-1 726 863 772.95

Результати переоцінки

188 567 392.86

Фінансовий результат поточного року

-5 110 365 963.24

Усього власного капіталу

-2 119 070 402.95

Усього пасивів

23 853 588 876.14

 

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом гарантування, на 06.02.2015р. за даними звітності складала 3 829 005 417,08 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим, передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 23.02.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м.Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

1) "відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням;

2) "створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням;

3) "продаж неплатоспроможного банку інвестору" наведено за наступним посиланням.